IT služby

Pro firmy nabízím zejména tyto služby:

 • Komplexní outsourcing vaší informační infrastruktury na základě uzavřené SLA /smlouvy o poskytování služeb/. Nonstop dohled 24/7.
 • Správu a aktualizaci vašich stanic a serverů.
 • Kybernetická bezpečnost – zabezpečím vaše data před narůstajícím počtem kybernetických útoků.
 • Postarám se o bezpečné zálohování vašich dat.
 • Cloudové služby – zajistím pro vaše servery a data optimální cloud.
 • Navrhnu a zrealizuji pro vaši společnost celou informační infrastrukturu s ohledem na vaše finanční možnosti.
 • Postarám se rovněž o opravy a pravidelnou profylaxi hardwarového vybavení všeho druhu.

Služby pro jednotlivce a domácnosti:

 • Nastavení routerů, bezdrátových sítí,  prvků a periferních zařízení.
 • Instalaci reinstalaci počítačů.
 • Instalaci mediálních center a prvků chytré domácnosti.
 • Zabezpečení  zařízení proti kybernetickým útokům a viry.
 • Opravy hardwarového charakteru.
 • Profylaxi hardwarového vybavení všeho druhu.